Zo werkt Renocon

U kent de lange, moeizame, traditionele weg die nu gekozen wordt om te komen tot realisatie van een project te komen. Vaak een weg met vele obstakels van kennis, begeleiding, advies en financieel niet haalbare trajecten. Dit gaan wij anders doen op een toegankelijke open manier waarin vanaf het begin transparantie en duidelijkheid gegeven wordt door de echte specialisten waar de kennis vanaf de basis aanwezig is. De leveranciers en ontwikkelaars van hun producten in iedere discipline vanaf schilniveau, installatietechnisch tot energieopwekking.

Fase 1

Onderzoek

Direct na onze kennismaking met u en uw gebouw gaan wij aan de slag om een binnen twee maanden een kosteloos plan met U te maken waarin duidelijkheid wordt gegeven over de technische en financiële haalbaarheid van uw project. Dat doen we samen met onze uitvoerende partners, zodat we zeker weten dat we u de hoogste kwaliteit en zekerheid kunnen bieden. Dat garanderen wij!

Onze adviseurs en uitvoerende partners bekijken en beoordelen uw gebouw en stellen een advies op. Ze kijken naar de bouwkundige, installatietechnische en energetische staat van uw gebouw, als de haalbaarheid positief wordt bevonden worden er een 90% offerte opgesteld in iedere discipline. Hier komt een totaal offerte uit met 10% +/ – afwijking vervolgens wordt deze input in een rekenmodule ingegeven waardoor we door de besparingen op uw energierekening en meerjaaronderhoud, minus de te verkrijgen subsidies een nauwkeurige berekening kunnen maken van de nieuwe maandlasten i.c.m. een van de financieringsvormen van het warmtefonds.
Uitgangspunt is dat de VvE-bijdrage zo min mogelijk stijgt en het gebouw optimaal verduurzaamd wordt.
In deze fase betaalt u nog niets!

Fase 2

Proces

Als we al deze zaken met uw bestuur, projectgroep en evt. op een bewonersavond hebben gepresenteerd en besproken, gaan we het definitieve procestraject in waarbij professionele adviseurs, architecten, welstand en aannemende partijen aan de slag gaan om het plan vergunning technisch, bouwkundig, financieel en energetisch op orde te maken. Als dit plan compleet approved is wordt er een 100% offerte opgesteld en wordt RVO (subsidies) en het Warmtefonds (Financiering) erbij gehaald, dit is om het plan 100% door te rekenen en uitvoerbaar in de praktijk te maken. Als dit allemaal compleet is kunnen we door een goed georganiseerde bewonersavond met stemming om goedkeuring voor het plan te vragen en als dit positief bevonden wordt kunnen we de uitvoerende fase voorbereiden.
In deze fase proberen we de proceskosten in de offerte verwerken naar het warmtefonds zodat de kostbare proceskosten opgaan in de totaal financiering.

Fase 3

Uitvoering

In deze fase worden er professionele bouwteams samengesteld vanuit de Aannemer, Renocon, en alle uitvoerende partijen in hun disciplines om het bouwplan volledig en sluitend te maken zodat we met bouwen kunnen beginnen
Als het project afgerond is, dan is uw gebouw volledig 2050 Paris proof

Samengevat
De appartementen in uw gebouw beschikken over:

  • Optimaal comfort
  • Een tijdloze uitstraling
  • Een gezonde leefomgeving, zonder omgevingsgeluiden en tochtproblemen

Dat betekent ook dat de appartementen in waarde stijgen, en dat u – net als de opvolgende eigenaren – beschikt over een professioneel duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Ook toekomstige bewoners weten waar ze aan toe zijn!

Meer weten? Vraag vandaag vrijblijvend een adviesgesprek aan! Adviesgesprek aanvragen