Begrippenlijst

Kent u een BENG-term niet? We hebben de belangrijkste begrippen op een rij gezet.

3 P’S

Het uitgangspunt van BENG is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (economische winst).

BENG, norm versus coöperatie

Het kan verwarrend zijn. Soms hebben we het over de norm BENG en soms over de coöperatie BENG. U zult begrijpen dat we niet voor niets voor deze naam hebben gekozen.

De norm BENG

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen.

Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna Energie Neutraal Gebouw oftewel BENG zijn. BENG kent drie eisen:
De energiebehoefte van een woning is maximaal 25 kWh/m2/jaar (thermische energie). Dat is de vraag naar warmte, koeling (inclusief zomerkoeling) en ventilatie in de woning. Deze eis is vooral gerelateerd aan de bouwschil en onafhankelijk van bewonersgedrag.

Het primaire (fossiele) energieverbruik van een woning is maximaal 25 kWh/m2/jaar. Dat is het energieverbruik van alle installaties, inclusief warm tapwater. Ook de energiedrager, bijvoorbeeld steenkool of aardgas komt hierin tot uitdrukking. Wie zelf energie opwekt mag dit van het primaire energieverbruik aftrekken. Deze indicator is te vergelijken met de EPC nu.
Het aandeel hernieuwbare energie voor een woning is minimaal 50 procent. Dat is het percentage hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp en (onder voorwaarden ook) biomassa, of aansluiting op een warmtenet dat wordt gevoed met restwarmte.

De coöperatie BENG

Als coöperatie BENG willen wij zo veel mogelijk VvE’s en woningbouwcorporaties inspireren, verbinden en versnellen op weg naar een (Bijna) Energie Neutraal Gebouw, waarbij wij streven naar een verhoging van het wooncomfort bij gelijkblijvende maandlasten. Een behoorlijke uitdaging, maar geen onmogelijke. Veel van onze opdrachtgevers hebben niet alleen de plicht, maar zeker ook de wens om de duurzaamheid van hun gebouw(en) naar een hoger niveau te tillen. Zo’n renovatie- en verduurzamingsslag blijkt echter in de praktijk vaak een enorme opgave voor een VvE of woningcorporatie.

EPC

EPC is een afkorting en staat voor: Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Met de EPC wordt de energiezuinigheid uitgedrukt van een gebouw (woning, kantoor, e.d.). Hoe lager deze waarde, des te energiezuiniger het gebouw is.

Fases binnen BENG

Binnen het uitvoerend proces van BENG kennen we vier verschillende fases:

  • Fase 1, Onderzoeksfase
  • Fase 2, Uitwerkings/engineeringsfase
  • Fase 2a, Vergunningsfase
  • Fase 3, Realisatiefase
  • Fase 4, Onderhoud & Monitoring

Klik hier voor een meer uitgebreide uitleg.

NOM (Nul Op de Meter)

Een Nul Op de Meter-woning is een woning die evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Dat kan door gebruik te maken van slimme installaties en energiebesparende en -opwekkende voorzieningen zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

NOM-ready

NOM-ready is een stap voor stap aanpak bij het verduurzamen van woningen. Hierbij wordt een plan gemaakt over hoe de woning of het gebouw het beste ‘Nul Op de Meter’ (NOM) gemaakt kan worden, en wat dan een verstandige eerste stap is. Daarmee worden onnodig hoge investeringen voorkomen.

De eerste stap heeft vaak betrekking op isolatie. Daarmee wordt al flink bespaard op het energieverbruik. Installaties om energie op te wekken en efficiënt te gebruiken worden (gedeeltelijk) later toegevoegd. Zo wordt de woning uiteindelijk een Nul Op de Meter-woning.

Meer weten? Vraag vandaag vrijblijvend een adviesgesprek aan! Adviesgesprek aanvragen