Onze werkwijze

Het Renocon- concept kent geen traditionele opzet met een aannemer en eventuele onderaannemers. In plaats daarvan werken wij direct samen met de benodigde onafhankelijke specialisten zoals kostendeskundigen, financieel adviseurs, architecten en tekenaars, constructeurs, bouwfysisch adviseurs, procesmanagers en adviseurs op het gebied van energetische en klimaattechnische berekeningen.

De benodigde materialen nemen wij rechtstreeks af van verschillende leveranciers die als partner aan onze coöperatie verbonden zijn. Deze leveranciers wijzen op hun beurt de uitvoerende partijen aan. Natuurlijk bent u altijd vrij om te kiezen voor een uitvoerende partij van uw voorkeur. De realisatie van het gehele proces moet goed gecoördineerd worden en deze verantwoordelijke taak ligt in handen Treetops. Treetops is een bouwmanagementbureau dat het gehele project- en procesmanagement op zich neemt en de realisatie van de verduurzaming op risicodragende basis aanneemt.

Het proces in fases

Het proces bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Uitvoerend proces
  2. Financieringsproces
  3. Communicatieproces

1. Uitvoerend proces

Binnen het uitvoerend proces kennen we vier verschillende fases:

Fase 1, onderzoeksfase

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek
Op welke manier en in hoeverre is het gebouw te verduurzamen?

Fase 2, uitwerkings/engineeringsfase

Het advies uit fase 1 wordt uitgewerkt in een compleet ontwerp.

Fase 2a, vergunningsfase

De benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Fase 3, realisatiefase

Daadwerkelijke uitvoering van het project.

Fase 4, Onderhoud & Monitoring

Monitoren voorwaarden en uitgangspunten die eerder bij fase 2 zijn bepaald.
Vastellen meerjarenonderhoud gebouw.

Binnen het proces zijn er verschillende beslis- en escape-momenten ingebouwd waarbij het voor ons belangrijk is dat u als opdrachtgever vertrouwen blijft houden in de genomen en nog te nemen stappen.

2. Financieringsproces

De financieringsfase loopt parallel aan de uitvoeringsfase. Een financieel adviseur (een van onze partners) bekijkt samen met u de financiële situatie van de VvE of de woningbouwcorporatie om vervolgens op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden en subsidies om de gewenste verduurzaming te realiseren.

3. Communicatieproces

Het communicatieproces spitst zich met name toe op de begeleiding van het bestuur en/of directie en de communicatie met bewoners. Een zeer essentieel onderdeel om een dergelijk traject te laten slagen.

Wilt u weten wat Renocon voor u kan betekenen? We komen het graag persoonlijk toelichten!

Meer weten? Vraag vandaag vrijblijvend een adviesgesprek aan! Adviesgesprek aanvragen