Over Renocon

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn; zo is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgas moet uit onze samenleving verdwijnen en de CO2-uitstoot moet de komende tientallen jaren teruggebracht worden naar nul. Een ambitieus streven wat prima past bij onze visie, namelijk het inzetten van innovatieve technologieën om (gestapelde) bouw om te zetten naar (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen. Zodat we de wereld een beetje achterlaten voor de generaties die na ons komen.

Inspireren, verbinden en versnellen…

Wij willen zo veel mogelijk VvE’s en woningbouwcorporaties inspireren, verbinden en versnellen op weg naar een (Bijna) Energie Neutraal Gebouw, waarbij wij streven naar een verhoging van het wooncomfort bij gelijkblijvende maandlasten. Een behoorlijke uitdaging, maar geen onmogelijke. Veel van onze opdrachtgevers hebben niet alleen de plicht, maar zeker ook de wens om de duurzaamheid van hun gebouw(en) naar een hoger niveau te tillen. Zo’n renovatie- en verduurzamingsslag blijkt echter in de praktijk vaak een enorme opgave voor een VvE of woningcorporatie.

Begeleiding tijdens het gehele traject

Wij vinden het belangrijk om de uitgangssituatie goed in beeld te brengen om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan bij partijen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers daarom tijdens het gehele traject; vanaf de eerste haalbaarheidsonderzoeken tot en met de uiteindelijke realisatie. We inventariseren de mogelijkheden van het project en passen de meest duurzame, innovatieve en best isolerende materialen toe in de schil van het gebouw, upgraden of vervangen bestaande installaties en maken gebruik van energieopwekkingssystemen. Verder denken wij mee over verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden en verzorgen de communicatie met betrokken partijen zoals bewoners, besturen omwonenden, gemeenten, provincies en ‘de maatschappij’. Deze integrale manier van werken blijkt zeer effectief.

Krachten bundelen

Wij hebben bewust gekozen voor een coöperatie als bedrijfsvorm. Wij opereren niet zoals een reguliere aannemer, maar bundelen onze krachten met onafhankelijke adviseurs, producenten en leveranciers als partners om tot het beste resultaat te komen voor onze opdrachtgevers. Omdat onze opdrachtgevers en partners de vrijheid hebben om zelf te beslissen met welke uitvoerende partij zij in zee gaan, zijn wij als BENG niet gebonden aan vaste uitvoerende partijen. Dat komt onze onafhankelijkheid ten goede, houdt onze projecten prijstechnisch interessant en geeft ons de mogelijkheid om op te schalen.

Wij zijn altijd open en eerlijk over onze activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan op People, Planet en Profit (PPP). Ons doel is om weerbare en gelukkige mensen, een rijke natuur en een gezonde economie te realiseren.

Meer weten? Vraag vandaag vrijblijvend een adviesgesprek aan! Adviesgesprek aanvragen