Interview met VvE-voorzitter Naeff-flat Jan Nijenhuis

10 juli, 2018

In maart tekende Jan Nijenhuis namens de VvE van de Naeff-flat in Velp een overeenkomst met Treetops waarmee hij groen licht gaf voor de start van de tweede fase van het BENG-proces om de 28 appartementen te renoveren en verduurzamen. Inmiddels is dit proces in volle gang. Een mooi moment om Jan te vragen naar het ‘hoe en waarom’ van zijn ambitieuze streven om de Naeff-flat volledig ‘Nul Op de Meter’ (NOM) te maken.

‘De Naeff-flat is in 1959 gebouwd en sindsdien is eigenlijk alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd,’ steekt Jan Nijenhuis van wal. ‘Toen ik in 2015 voorzitter van de VvE werd, had ik totaal geen ervaring met het onderhouden en beheren van een pand. Ook was er binnen het bestuur nooit een langetermijnbeleid opgesteld. Om snel aan de benodigde kennis te komen, heb ik me aangesloten bij belangenorganisatie VvE Belang. Xander de Wit is namens de firma Assink verantwoordelijk voor het beheer van onze flat. Omdat het bedrijf gevestigd is op de begane grond van onze flat, zien wij elkaar nagenoeg dagelijks. Samen bepalen we wat er moet gebeuren, stellen planningen op, waarna Xander zorgt voor de uitvoering. Een hele fijne samenwerking mag ik wel zeggen.’

Het begon bij de balkons

‘2016 Was een belangrijk jaar. Vanuit de overheid werden wij verplicht om alle balkons te inspecteren, omdat bij andere hoogbouw betonrot was vastgesteld. Een gevaarlijke situatie. Ook bij ons bleken vier balkons aangetast en moesten ook de overige balkons worden vervangen. De kosten daarvoor waren aanzienlijk, vooral ook omdat het vervangen van de balkons leidde tot andere extra werkzaamheden. Zo moest de hemelwaterafvoer worden aangepast, maar ook de standleiding in het gebouw zelf. En eigenlijk waren de kozijnen inmiddels ook wel aan vervanging toe en was er nog een aantal appartementen met enkel glas.’

Van balkon naar BENG-concept

‘Op een beurs van VvE-belang kwamen Xander en ik in contact met John Goossens. Wij waren voornamelijk op de beurs om te informeren naar de mogelijkheden voor nieuwe balkons, maar John gaf al snel aan dat hij er met het BENG-concept voor kon zorgen dat het hele gebouw duurzaam gerenoveerd zou worden. Na een aantal gesprekken en een bezoek ter plaatse door John, is in opdracht van BENG een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door Joop Neinders van ingenieursbureau IBTH, bleek dat de renovatie financieel en energietechnisch mogelijk zou moeten zijn. Inmiddels hadden we ook goed contact met de gemeente, de provincie, VvE Energieloket en Platform 31. Allemaal partijen die bovengemiddeld geïnteresseerd waren in onze plannen en deze nauwlettend volgden.’

Wachten op resultaten

‘Zoals gezegd bevinden wij ons nu in fase 2 van het BENG-concept waarin verschillende partners van BENG Nederland aan de slag gaan met ontwerp, uitvoering en financiële onderbouwing. Treetops ProjectManagement begeleidt dit proces en op dit moment zijn wij in afwachting van de uitkomsten van alle onderzoeken. Als we precies weten wat de renovatie gaat kosten, kunnen gemeente en provincie ook bekijken wat zij kunnen bijdragen. Ons doel is om de energiekosten zover omlaag te brengen, dat de servicekosten voor de bewoners nagenoeg gelijk blijven.’

Een ingrijpend proces

‘Als fase 2(a) positief wordt afgerond, kunnen we in fase 2b een vergunning aanvragen om vervolgens in fase 3 echt met de realisatie te beginnen. Daarin zouden we graag de buitenschil van het gebouw volledig vervangen, evenals de ramen en de kozijnen. Ook hopen we nieuwe, ruimere balkons te kunnen plaatsen. Andere wensen zijn zonnepanelen op het dak, het vervangen van het verwarmingssysteem door een systeem met een warmtepomp (aardgasvrij), het renoveren van de lift en het vernieuwen van het gehele dak. Een ingrijpend proces, maar wij geloven dat het mogelijk is.’

Trots gevoel

‘Het was een lange weg om te komen waar we nu staan, maar het lijkt nu toch allemaal echt te gaan gebeuren. Alle bewoners staan voor 100% achter onze plannen. Ik heb met hen allen individuele gesprekken gevoerd, ook met hun kinderen. Ze zijn allemaal positief, zeg maar gerust enthousiast. Communicatie is sowieso erg belangrijk in zo’n traject. Ik ben ook heel blij met Petrie en Joanneke die namens BENG en Treetops contact onderhouden met de bewoners en de verschillende werkgroepen. Als het ons lukt om de Naeff-flat om te bouwen tot een Nul Op de Meter-gebouw, zijn wij de eersten in Nederland die dat voor elkaar krijgen. En daar ben ik echt heel trots op!’

Meer weten? Vraag vandaag vrijblijvend een adviesgesprek aan! Adviesgesprek aanvragen